Brister inom hemtjänsten

Det har framkommit att det föreligger brister inom hemtjänstområde Tranemo.

äldre persons händer i knät

Bristerna har funnits inom bland annat styrning, uppföljning och rutiner, vilket kan ha äventyrat patientsäkerheten. Vi kan konstatera att det i något fall kan ha lett till att god och nära vård i hemmet inte kunnat genomföras.

I samband med att nuvarande chef valt att avsluta sin tjänst kommer det genomföras förändringar i ledningsorganisationen inom hemtjänstområdet.

För att komma till rätta med uppdagade brister håller en handlingsplan på att formas, vilken kommer att innehålla delar om systematiskt arbetsmiljöarbete, efterlevnad av rutiner och arbetsplatskultur, en del av detta arbetet är redan påbörjat.

– Jag vill dock understryka att det finns mycket lojala medarbetare inom arbetsgruppen som på bästa vis genomfört sina uppgifter och är lojala mot uppdrag och brukare, säger Angela Madsen Jonsson, sektionschef omsorgssektionen. -Vi beklagar stort för de brister som kan ha uppkommit och gör nu allt för att justera och förbättra, fortsätter Angela.

 

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta verksamhetschef Petronella Billing, petronella.billing@tranemo.se 0325-57 62 43


Publicerad den 25 augusti 2022, senast ändrad den 25 augusti 2022