Vi utvecklar och förbättrar inom omsorgsverksamheten

Till hösten söker vi nio nya medarbetare till en ny bemanningspool. Vi söker också en bemanningscontroller som ska vara en processledare i bemanningsprocessen och arbeta strategiskt med schema- och bemanningsfrågor.

Vårdpersonal kramar om kvinna i rullstol

För att ha mer utbildad personal på plats i verksamheterna, säkerställa hälsosamma arbetsscheman och för att få en bättre struktur i organisationen vill vi minska antalet timvikarier. Det kommer vi göra genom att istället anställa, i första hand nio personer, till en bemanningspool. Som anställd i bemanningspoolen kan du vara med och påverka ditt schema och du kommer att få ett varierande arbete på olika platser i kommunen. Verksamheternas behov påverkar dina arbetstider och din plats för dagen. Arbetstiderna kan vara dag, kväll eller helg.

Som undersköterska eller stödassistent i bemanningspoolen går du in och ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Du arbetar mot något av våra tre verksamhetsområden – hemtjänst, vård- och omsorgsboenden eller inom funktionsnedsättningsområdet.

Dina arbetsuppgifter är att ersätta ordinarie personal fullt ut med de uppgifter som verksamheten behöver för tillfället. Du utför personlig omvårdnad, social dokumentation, serviceinsatser, hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation tillhörande hälso- och sjukvårdsdokumentation.

-Vi är glada att vi är igång och att vi till hösten kan organisera en bemanningspool, säger Marie Axelsson, verksamhetschef.

-Det känns också extra bra att samma idé har kommit ifrån Kommunal, alltså medarbetarnas fackliga representanter, vi tror gemensamt, både arbetsgivare och arbetstagare på den här nya organisationen, fortsätter Marie.

Målet är att kunna minska antalet timvikarier med 25% och istället ersätta med tillsvidareanställda undersköterskor som har erfarenhet och utbildning.

Bemanningscontroller är en ny befattning, vilket innebär att den personen har stor möjlighet att vara med och utveckla rollen tillsammans med verksamheten. Tanken är att bemanningscontrollern har det övergripande ansvaret kring implementering och uppföljning av schema- och bemanningsprocessen inom omsorgssektionens verksamheter. Controllern kommer att aktivt arbeta med samplanering, ökad grundbemanning och omsorgspool som ska leda till att behovet av timanställda medarbetare minskar.

Bemanningspoolen blir en egen arbetsgrupp tillsammans med bemanningsenheten.

Tjänsterna kommer att läggas ut under offentliga jobb i början av augusti. Du kan då hitta dem under lediga tjänster här på www.tranemo.se.


Publicerad den 29 juni 2022, senast ändrad den 29 juni 2022