Försköningsbidrag till föreningar i kommunen

Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar har möjlighet att varje år söka försköningsbidrag till sin ort.

Tranemosjön

I år har det inkommit fyra ansökningar och det totala ansökningsbeloppet uppgår till 164 900 kr. Åtgärderna man ansöker om ska innebära ett förskönande av samhällsbilden och som är av bestående karaktär, den ska också ge orten en ökad attraktivitet genom estetisk förbättring. Det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om fördelning av bidragsmedlen. Bidraget förutsätter en egen insats av föreningen, vilket ska anges i ansökan.

Följande föreningar beviljas bidrag:

  • Ljungsarps samhällsförening – Beviljas 15 000 kr för inköp av parkbänkar/soffbord att placera utmed vandringsleden runt Stomsjön.
  • Mossebo hembygdsförening – Vill bygga en tillgänglighetsanpassad toalett vid Mossebo Stom. Föreningen söker också medel för att rusta upp det staket som omger Mossebo Stom, totalt beviljas en summa av 113 900 kr.
  • Uddebo bygdegårdsförening – Beviljas 11 000 kr till en ny ljusslinga som lyser upp konstverket ”Loket” samt för att köpa in fruktträd och bärbuskar till lekplatsen ”Småfolkets park”.
  • Länghems byalag – Beviljas omfördelning av tidigare godkänt försökningsbidrag om 100 000 kr. Utescen vid Stationsparken kommer nu istället att bli redskap för ett utegym samt ett vindskydd vid boulebanan som finns i parken idag. Utöver detta planerar byalaget också att köpa in en gungställning och sandlåda till de yngre barnen som vistas i parken.

Publicerad den 20 juni 2022, senast ändrad den 20 juni 2022