Restriktioner tas bort – Simhallen öppnar igen!

De flesta restriktioner tas bort den 9 februari, det gör att vi kan öppna upp simhallen för bad igen. Simhallens öppettider och övrig information

Glad pojke i simbassängenSimhall

Enligt folkhälsomyndigheten och regeringen är det tre punkter som gäller efter den 9 feb:

  • För dig som är över 12 år – Vaccinera dig så snart som möjligt
  • För dig som har symtom som kan vara covid-19 – Stanna hemma och undvik kontakt med andra
  • För dig som är ovaccinerad – Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus

Speciella regler gäller fortfarande för personal inom vård och omsorg

Utifrån nuvarande smitt- och bemanningsläge håller vi kvar våra lokala förstärkta smittförebyggande åtgärder i våra verksamheter inom omsorg. Vi förlänger våra förstärkta smittförebyggande åtgärder i två veckor, fram till och med vecka 7.

Under tiden inväntar vi direktiv och rutiner från smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen.

Succesiv återgång till arbetsplatsen

För att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet ska återgång till arbetsplatsen för alla som arbetat på distans ske successivt. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

Hos oss i Tranemo kommun har varje chef ansvar för att en successiv återgång till arbetsplatsen sker på bästa sätt utifrån verksamhetens förutsättningar.

 

 


Publicerad den 9 februari 2022, senast ändrad den 9 februari 2022