Planerar att starta gymnasiesärskola i Tranemo

Kan bli verklighet redan till höstterminen 2022.

Grupp med tonåringar med ansikten ner mot kameransummer holidays and teenage concept - group of smiling teenagers looking down and showing thumbs up

Förslaget från lärandeutskottet och allmänna utskottet till kommunfullmäktige är att kommunen ska starta upp en gymnasiesärskola i Tranemo, om fullmäktige säger ja och beslutar enligt förslaget är planen att starta redan nu i år, höstterminen 2022.

En uppstart av gymnasiesärskola inom Tranemo kommun innebär en rad fördelar och vinster både kring kvalité, samverkan och ekonomi för den enskilde men också mellan våra olika uppdrag inom sektionerna.

– Tillsammans kan vi identifiera behov i en tidig ålder och stötta varandra och den enskilde både kring kunskaper och framtida insatser för att skapa så god kvalité som möjligt, säger Torbjörn Georgsson, verksamhetschef funktionsnedsättning och socialt stöd.

– En ökad möjlighet till samverkan medför att vi på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt skapar förutsättningar för att den enskilde individen får rätt insatser även efter skolgång vad gäller stöd, aktivering, arbete och eventuellt boende, fortsätter Torbjörn.

Att själva anordna gymnasiesärskola skapar bättre förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för eleverna, i en uppbyggd trygg miljö.

– Vi ser en vinn-vinn situation på flera sätt i detta förslaget, säger tf sektionschef lärande Christina Josefsson. – Befintlig personal på grundsärskolan kan också undervisa på gymnasiesärskolan, vilket ger en trygghet för eleverna som redan känner personalen. Ekonomiskt ser vi också en fördel då vi idag har en hel del kostnader för bland annat resor för elever till andra skolor som vi istället kan använda på ”hemmaplan”, fortsätter Christina.

Vad innebär gymnasiesärskola?

Gymnasiesärskolan är en utbildningsverksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning, den ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. De flesta elever som påbörjar en gymnasiesärutbildning kommer från grundsärskolan. Gymnasiesärskolan består både av nationella och individuella program.

För dig som ska göra gymnasieval i vår

Ärendet kommer till kommunfullmäktige den 11 april. Vi uppmanar dig som elev att genomföra gymnasievalet utifrån befintliga möjligheter för att säkerställa gymnasieplats oavsett om beslut om uppstart av gymnasiesärutbildning i Tranemo kommun tas eller ej. Om beslut fattas att gymnasiesärskola ska starta så kan du under omvalsperioden mellan 15 april och 16 maj välja Tranemo Gymnasiesärskola.

 


Publicerad den 18 februari 2022, senast ändrad den 18 februari 2022