Vad tycker du som har hemtjänst eller bor på äldreboende om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur du som är äldre uppfattar äldreomsorgen. ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en årlig rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Just nu pågår Socialstyrelsens undersökning.

Två damer äter lunch på ett äldreboende

Du som är 65 år och äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende kan ha fått eller kommer i dagarna att få en enkät med posten. Enkäten innehåller frågor om vad du tycker om din äldreomsorg. Resultatet från undersökningen ger en bild av vad äldre personer tycker är bra respektive dåligt med den nuvarande äldreomsorgen. Vi vill därför be dig om att svara på enkäten! Resultatet av undersökningen är en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. Resultatet kommer att vara tillgängligt i juni 2022.

Det är de äldre själva som ska ta ställning till om de vill medverka. De som inte kan svara själva får gärna be någon anhörig/närstående eller god man om hjälp.

Det är viktigt att de äldre tar sin chans att göra sin röst hörd.

OBS! Var noga med att inte riva bort det sista bladet innan du skickar in svaren, eftersom koden gör att du slipper att få en påminnelse och Socialstyrelsen vet till vilken verksamhet svaret tillhör.

Sista dag att svara på enkäten är 20 mars. Du kan även besvara enkäten i ett webbformulär. Inloggningsuppgifterna finns på pappersenkäten. På webben finns enkäten översatt till engelska, finska, arabiska, meänkieli, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.

Socialstyrelsen skriver om undersökningen

Vi tackar för din medverkan!


Publicerad den 19 januari 2022, senast ändrad den 25 januari 2022