Samrådsmöte detaljplan 12 januari kl 18.00 om Gudarp ”Källsvedjan” 3:44 och 3:45

Nytt detaljplaneområde för Källsvedjans industriområde i TranemoKällsvedjan

Välkommen på samrådsmöte den 12 januari kl 18.00 för Gudarp 3:44 och 3:45.

Obs, mötet sker troligtvis digitalt via Temas pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Anmälan sker till neda.jafari.najafi@gislaved.se senast den 10 januari.

Se digitala handlingar för detaljplanen här Pågående detaljplaner — Tranemo Kommun

Samråd är det första steget i en planprocess. Syftet är att i tidigt skede ha samtal och dialog med intressenter och berörda parter om förslaget på detaljplanen.


Publicerad den 5 januari 2022, senast ändrad den 5 januari 2022