Trygghetsenkät

Sammanknutna händer mot himmel

Dags för årets trygghetsenkät

Trygghetsundersökningen görs i samverkan med Ulricehamn, Svenljunga, Mark, Bollebygds kommuner och Lokalpolisområde Borås. Enkäten sprids digitalt i ett flertal medier och genomförs årligen under hela november månad. 2021 genomförs enkäten för andra året. Enkäten blir ett komplement i det underlag som formar det gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Analys av resultat beräknas publiceras i början av våren 2022.

Länk till trygghetsenkäten


Publicerad den 1 november 2021, senast ändrad den 1 november 2021