Regler för ersättningar och arvoden för förtroendevalda ses över

Arvodesberedning har inför ny mandatperiod i uppdrag att se över ”Regler, med förtydliganden, för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 2019–2022” (Arvodesreglementet). Reglerna innehåller också bestämmelser om vad som gäller angående omställningsstöd och därför kommer även regleringen kring omställningsstöd att ses över.

En hög med papper

Beredningen ska vara klara och lämna över sitt uppdrag i februari 2022.


Publicerad den 28 september 2021, senast ändrad den 27 september 2021