Polisens medborgarlöfte – vill göra Solgårdsområdet till en tryggare plats

Tillsammans för en positiv utveckling av området runt Solgårdsgatan i Tranemo

Polisen, Tranemobostäder och Tranemo kommun undertecknar Medborgarlöftet

Tranemobostäder satsar på renovering av hyreshusen och i samband med detta blir det också satsning på trygghet. Det har över tid visat sig att Solgårdsområdet sticker ut när vi tittar på polisanmälningar, trygghetsundersökningar och lägesbilder som regelbundet sammanställs av kommunens enhet, Trygg och säker kommun.

– Det är ett område som upplevs som otryggt av invånarna, nu vill vi vara med och ändra på detta, säger kommunpolis Sven Gardell.

I medborgarlöftet från Polisen blir det därför extra fokus på Solgårdsområdet. Löftet som idag har undertecknats av Polisen, Tranemo kommun och Tranemobostäder, innehåller en rad trygghetsfrämjande insatser som kommer att genomföras i området.

– Vi vill öka tryggheten i området och kommer att börja med de som bor i fastigheterna som nu är renoverade, här kommer vi att informera och initiera grannsamverkan, säger kommunpolis Erica Pettersson.

Förutom att informera och initiera grannsamverkan kommer det ske trygghetsronder och vandringar i området, narkotikasök med hund och det finns en lokal där, boende, bostadsbolaget, kommunen och Polisen kan mötas och samverka.

Tillsammans vill vi göra Solgårdsområdet till en tryggare plats att leva och bo på.

Polisen, Tranemobostäder och Tranemo kommun undertecknar medborgarlöftet

Kommunpoliserna Erika Pettersson och Sven Gardell tillsammans med lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö, Annika Björklund Fagrell, VD Tranemobostäder, Jan-Erik Svenningsson, ordförande Tranemobostäder och Anders Brolin, kommunstyrelsens ordförande Tranemo kommun.


Publicerad den 1 september 2021, senast ändrad den 3 september 2021