Krisberedskapsveckan 2021

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs vecka 39, den 27 september – 3 oktober 2021 .

Du är en del av Sveriges beredskap

Årets tema: Demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner. Den har också gett oss en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Det är ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft vilket Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egen beredskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Om krisberedskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är initiativtagare till kampanjveckan som har genomförts sedan år 2017. Tranemo kommun deltar i Krisberedskapsveckan för att höja medvetenheten för risker. Dessutom upplysa om vilket ansvar som finns för privatpersoner att klara sig själv i minst en vecka utan samhällets hjälp vid en kris eller samhällsstörning.

Din beredskap – så här kan du själv förbereda dig

Broschyren ”Om kriget eller krisen kommer”

dinsakerhet.se – Om risker och säkerhet för dig som privatperson


Publicerad den 27 september 2021, senast ändrad den 27 september 2021