Ny detaljplan för förskola och flerbostadshus i Tranemo

Välkommen till digitalt samrådsmöte 26 augusti kl 18.30.

Skiss över området som detaljplaneläggs

För utbyte av information och synpunkter bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte. Det är delar av fastigheten Tranemo 2:1 som planläggs för ny bebyggelse. Fastigheten ligger centralt i den västra delen av Tranemo tätort och består idag huvudsak av en stor grusplan som omgärdas av skog.

Anmälan

Vill du vara med på samrådsmötet ska du mejla till neda.jafari.najafi@gislaved.se

Mer information

Det finns mer information om fastigheten Tranemo 2:1 att ta del av här på webbplatsen.


Publicerad den 25 augusti 2021, senast ändrad den 26 augusti 2021 av Manda Schillerås