Kungligt besök i Tranemo

Kronprinsessparet besöker just nu Sveriges kommuner digitalt för att höra om pandemins påverkan och hur landets kommuner ställt om för att hantera detta. Måndagen 24 maj var det vår tur och då mötte kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen kronprinsessparet digitalt.

Kronprinsessparet samtalar med ks ordf via länk

Det var ett bra samtal där både kronprinsessan Victoria och prins Daniel var genuint intresserade av hur vi har det här i Tranemo, hur pandemins påverkan gjort att vi fått ställa om men också hur kommunen mår och vad som är viktiga frågor just nu.

Vi talade om kommunens tillväxtmål 14 000 invånare år 2035 och vilka krav det ställer på kommunen. Här var kronprinsessparet intresserade av hur vi tänker kring bostadsbyggande, bostadsrotation samt hur framtida distansarbete kan gynna boende på landsbygd. Vi fick också berätta om vårt samarbete med både näringsliv och föreningsliv i kommunen. Vår nystartade ideella förening ”Tillväxt Tranemo” väckte beundran hos kronprinsessparet som tolkade det nystartade samarbetet som att vårt lokala näringsliv verkligen tror på orten och vill vara här.

Vi berörde också frågor om integration, kommunens kärnverksamheter som skola och omsorg men också vikten och värdet att ha bra medarbetare och chefer som väljer att stanna kvar i vår organisation.

Kronprinsessparet avslutade med en hälsning till alla våra goda kollegor samt alla kommuninvånare.


Publicerad den 24 maj 2021, senast ändrad den 24 maj 2021