Hestravägen i Ljungsarp är avstängd för genomfartstrafik

VarningsteckenUK warning sign icon with exclamation with reflection

Från och med 24 maj och tills vidare kommer det att vara begränsad framkomlighet på Hestravägen i Ljungsarp. En ny överföringsledning mellan Ljungsarp och Gölingstorp anläggs och projektet beräknas bli klart under hösten 2021.


Publicerad den 23 maj 2021, senast ändrad den 31 maj 2021 av