Drogförebyggande arbete viktigt visar trygghetsundersökning

I november 2020 genomförde Tranemo kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen. Svaren på enkäten används för att utveckla och stärka kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Flygfoto över Storgatan i TranemoFoto: Andreas Natt och Dag

De viktigaste frågorna för de som besvarade enkäten är att kommunen ska arbeta med drogförebyggande arbete, fysiska miljöer och meningsfull fritid för unga. Polisen bör arbeta med narkotikabrottslighet, ungdomsbrottslighet och en ökad närvaro.

En fråga handlade om vad de svarande själva, tillsammans med sina medmänniskor, kan göra i trygghetsfrämjande syfte och där var engagemang i Grannsamverkan något som lyftes. Att tipsa polisen och att föregå med gott exempel nämndes också.

– Enkäten genomfördes i samarbete med andra kommuner och vi ser flera arbetsområden som är gemensamma och där både kommun, polis och kommuninvånare kan samverka, säger Karin Eliasson, folkhälsostrateg.

Den upplevda tryggheten i kommunen är relativt hög. Närmare 70 procent känner sig mycket trygga eller trygga. Mest trygga är de som bor i mindre orter. Allra mest trygg känner sig personer som är över 60 år.

Det var 253 personer som besvarade enkäten, fördelat på 61 procent kvinnor och 39 procent män i olika åldrar.

Trygghetsundersökningen är gjord i samarbete med lokalpolisområde Borås samt med Ulricehamn, Svenljunga, Mark och Bollebygds kommuner.

Enkäten har spridits digitalt och kommer att genomföras årligen. Undersökningen är ett komplement i det underlag som formar det gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.


Publicerad den 12 april 2021, senast ändrad den 7 april 2021 av