Digital medborgardialog 28 april inför ny översiktsplan

Det återstår en medborgardialog den här våren inför Tranemo kommuns nya översiktsplan. Ta chansen att vara med.

KroksjönKroksjön, foto Andreas Natt och dag

Medborgardialogerna inför den nya översiktsplanen sker digitalt via programmet Teams. Politiker och tjänstepersoner deltar. Frågor som är bra att svara på inför mötet är:

  • Vad är bra idag på din ort, som medborgare, företag och förening i Tranemo kommun?
  • Vad önskas utvecklas inom exempelvis skola, vård, omsorg, näringsliv, miljö, föreningsliv, fritid, infrastruktur och så vidare inom Tranemo kommun?

Onsdag den 28 april kl 18.00 är nästa möte. Anmäl dig till anne.steine@tranemo.se.

Fler medborgardialoger kommer att ske under hösten 2021.

Dina åsikter är viktiga!

Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön i grova penseldrag. Planen är vägledande men inte juridiskt bindande. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och det högsta strategiska dokumentet när det gäller samhällsplanering i kommunen. Översiktsplanen beräknas att ta omkring 3-4 år att ta fram.

Mer information om översiktsplanen hittar du här. 


Publicerad den 21 april 2021, senast ändrad den 21 april 2021 av