Broarbete i centrala Tranemo påverkar trafiken

Trafikverket påbörjar ett renoveringsarbete av bron vid Brogatan den 3 maj. Under arbetets gång är endast ett körfält öppet.

vägmärke

Trafiken över bron kommer att regleras med trafikljus under renoveringsarbetet. Preliminärt räknar Trafikverket med att arbetet kommer att pågå fram till och med 17 september.

Arbetet omfattar utbyte av kantbalkar, bro- och vägräcke, tätskikt samt ny beläggning.

Arbetet utförs som en del av Trafikverkets underhåll i område Göteborg Syd & Nord med Trafikverket som beställare.


Publicerad den 24 april 2021, senast ändrad den 24 juni 2021 av