Gång- och cykelväg avstängd under tiden avverkning pågår

Tranemo kommun kommer att genomföra tätortsnära gallring sydost om Tranemo samhälle, i skogsområdet utmed gång- och cykelvägen mot Ambjörnarp. Arbetet startar på fredag den 19 mars och pågår en vecka framåt.

Skördare i skogen

För avverkningsmaskiner gäller ett säkerhetsavstånd på 90 m som måste hållas till maskinerna. Gång- och cykelvägen kommer därför att stängas av med kravallstaket med början från Parkgatan till reningsverket, därefter från reningsverket till återvinningsstation. Det är förbjudet att vistas inom området under tiden som arbete pågår.

Avverkningen kommer i första hand utföras med hjälp av maskinavverkning men även motormanuellt arbete kommer att utföras. I anslutning till att avverkningen påbörjas kommer även en skotare finnas på plats för att transportera ut virket och ris till bilväg.

Vår förhoppning är att arbetet som görs, blir till glädje för alla som promenerar eller cyklar utmed denna sträcka.

Karta som visar vid vilken sträcka avverkningen ska ske


Publicerad den 18 mars 2021, senast ändrad den 18 mars 2021