Fördjupad översiktsplan är inne i bearbetning av planförslag

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är inne i fasen bearbetning av planförslag. Det innebär att alla de synpunkter som har trillat in i den tidiga dialogen under samrådstiden bearbetas.

Länghem foto MetriaLänghem

Vid frågor, funderingar eller synpunkter är du som invånare alltid välkommen att höra av dig till oss!

Läs mer om den Fördjupade översiktsplanen och dess syfte här. 

Länghem, foto Metria


Publicerad den 4 februari 2021, senast ändrad den 4 februari 2021 av