Felaktig information om sotning och kontroll av fläkt och imkanaler

Det har kommit till vår kännedom att privatpersoner blivit uppringda av någon som utger sig komma från räddningstjänsten. Syftet med samtalet har varit att man vill boka tid för att besikta fläkt, imkanaler eller skorsten.

Brandbil från räddningsjänsten i TranemoRäddningstjänsten Tranemo

Räddningstjänsten vänder sig inte till privatpersoner på detta sätt. Det är heller inte räddningstjänsten som utför det praktiska arbetet vid sotning eller brandskyddskontroll. Det utförs på entreprenad i respektive kommun, se kontaktuppgifter längst ned på denna sida. Vi råder den som får liknande samtal att inte boka in något besök.

Vi har vid tidigare tillfällen även fått frågor från fastighetsägare efter att de kontaktats från företag som säljer sotningstjänster och uppgett att det finns lagkrav på att privatpersoner ska rensa sina imkanaler. Imkanal kallas kanalen från köksfläkten.

Det finns i dag inget lagkrav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. År 2004 tog dåvarande Räddningsverket, i dag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bort kraven på rengöring av imkanaler för privatpersoner.

Det är därför fritt att välja vilken firma man vill för rengöring av imkanal, om man inte gör det själv. Det är då lämpligt att ta in pris från flera entreprenörer för att få en bättre bild av kostnaden.
Vår rekommendation är att spisfläkt och filter regelbundet kontrolleras och rengörs för att brandrisken skall minska och ge din fastighet ett bättre luftflöde.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll här.

Vem sotar och vem utför brandskyddskontroll?

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ytterst ansvarig för medlemskommunernas verksamhet för sotning och brandskyddskontroll. Det praktiska arbetet utförs på entreprenad i respektive kommun. Vid frågor om hur ofta sotning respektive brandskyddskontroll utförs kontakta entreprenören i din kommun.

Kontakt

Tranemo Sotning AB
Dick Hålldén
Telefon: 0325-700 50

tranemo@sotare.com


Publicerad den 15 februari 2021, senast ändrad den 17 februari 2021