Stödpaket till föreningar – ansök senast 30 november

Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har beslutat om ett stödpaket för att mildra de ekonomiska effekter som covid-19 har på föreningslivet. Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att kunna fortsätta att vara aktiva, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Stödet är framtaget för att stödja de föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av pandemin. Bidraget kan sökas av föreningar verksamma inom Tranemo kommun.

Stödet kan sökas för uteblivna eller minskade evenemang/tävlingar/uthyrningar och föreningsverksamhet som föreningen är arrangör av och som har inneburit uteblivna/minskade intäkter med anledning av corona. Vid bedömning tas hänsyn till föreningens totala ekonomi.

Varje ansökan bedöms enskilt utifrån respektive förenings förutsättningar.

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten.

Föreningen skannar underskriven ansökan och skickar till kommun@tranemo.se  Ansökan ska vara inskickad senast den 30 november 2020.

Beslut fattas av Tranemo kommuns krisledningsnämnden under december 2020.

Har du frågor, ta kontakt med:

Juan Ochoa, kulturchef

Annika Loman, fritidschef

Emma Isaksson, turism- och landsbygdsutvecklare

 


Publicerad den 10 november 2020, senast ändrad den 10 november 2020 av