Trygghetsvandring i Grimsås

Välkommen till trygghetsvandring i Grimsås 19 oktober. Trygghetsvandring är ett sätt för invånarna att påverka närmiljön på sin egen ort. Under en promenad upptäcker vi tillsammans platser och områden där vi kan öka tryggheten.

IKO Fritid i Grimsås

Vi önskar deltagande från äldre, yngre, barnfamiljer och nyanlända på vandringen för att få så bred medverkan som möjligt.

Vi samlas vid bygdegården i Grimsås klockan 18.00 och avslutar cirka 19.30.

Medverkar från Tranemo kommun gör säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg, trygghetsamordnare och tekniska sektionen. Kommunpolis deltar också på vandringen.

Välkommen!


Publicerad den 14 oktober 2020, senast ändrad den 15 oktober 2020 av