Trygghetsvandring i Ambjörnarp flyttas fram

Trygghetsvandring i Ambjörnarp 2 november flyttas fram på grund av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Trygghetsvandring är ett sätt för invånarna att påverka närmiljön på sin egen ort. Under en promenad upptäcker vi tillsammans platser och områden där vi kan öka tryggheten.

Ett lusthus vid ett sjökant

Vi önskar deltagande från äldre, yngre, barnfamiljer och nyanlända på vandringen för att få så bred medverkan som möjligt.

Medverkar från Tranemo kommun gör säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg, trygghetsamordnare och tekniska sektionen. Kommunpolis deltar också på vandringen.

Nytt datum kommer framöver!


Publicerad den 26 oktober 2020, senast ändrad den 2 november 2020 av