Elever på gymnasiet ska kunna utbilda sig till deltidsbrandmän

Kommunstyrelsen föreslår att Tranemo gymnasieskola ska inleda ett samarbete med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund för att utbilda deltidsbrandmän. Eleverna ska från och med vårterminen 2021 kunna välja kurser på gymnasiet som göra att de i framtiden kan bli deltidsbrandmän. Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet i ärendet.

Tranemo Gymnasieskola

Det är Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund som ska hålla i den tänkta utbildningen. Utbildningen består av fyra delkurser; räddningstjänstens grunder, utrustning, teori och praktisk rökdykning.

För att få läsa de sista två delkurserna behöver eleverna klara det så kallade rullbandstest samt genomgå en läkarundersökning.

Utbildningen leds av SÄRF:s instruktörer som till vardags arbetar heltidsstationerna i förbundet.

Yrkesprogramelever i årskurs två och tre på Tranemo gymnasieskola kommer att kunna söka kurserna. Ett liknande utbildningsupplägg finns idag på Marks gymnasieskola. Efter avslutade utbildning kan eleverna ansöka om att bli deltidsbrandmän.

Det planeras för fem utbildningsplatser per läsår. Samarbetet med SÄRF kostar 20 000 kronor per elev.


Publicerad den 28 september 2020, senast ändrad den 28 september 2020 av