Extra skolskjutsturer

Skolorna har startat och för att minska trängsel och risken för smittspridning har krisledningsnämnden tagit beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att tre extra skolskjutsturer ska tillsättas för turer till Tranängskolan och Tranemo Gymnasieskola.

Bergkvara skolbuss

Från och med måndag 31 augusti är det tre turer som har fått förstärkning och blivit uppdelade på två fordon vardera. Alla som berörs av dessa ändrade turer har fått meddelande via sms.

Förvaltningen har från terminsstart arbetat med att glesa ut skolskjutsarna så mycket det går inom befintlig ram med de rutter och fordon som finns. Vissa rutter har delats, dvs att en rutt har gjorts till två så att antalet barn i bussen halverats.

Det har också uppmärksammats att det inom kollektivtrafiken på Västtrafiks fordon från Länghem, Limmared och Dalstorp är mycket passagerare. Dessa bussar används av våra elever på 7-9 och gymnasiet. Kommunen har kontakt med Västtrafik och försöker få fler fordon till dessa turer.


Publicerad den 28 augusti 2020, senast ändrad den 17 september 2020 av