Rapportera om invasiva växter

Invasiva arter är arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Tranemo Gymnasieskola genomför ett projektarbete med syfte att få en bild över utbredningen av sex problematiska invasiva växter i Tranemo kommun. Inom projektet sammanställs kunskap om hur växterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning.

Jättebalsamin

Du som privatperson får gärna hjälpa till att tala om var det finns invasiva arter i vår kommun, detta kan du göra genom att rapportera via invasivaarter.nu. Du behöver inte skapa ett konto för att kunna rapportera dina fynd, du måste dock lämna dina kontaktuppgifter i rapporteringen.

Dina observationer är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.


Publicerad den 1 juli 2020, senast ändrad den 18 maj 2021 av Manda Schillerås