Minimera smittspridning på restauranger och caféer

Folkhälsomyndigheten har upphävt sina föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta på restauranger, caféer och barer. Från den 1 juli gäller i stället lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Vänner på café

Kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor är ansvarig tillsynsmyndighet för den nya lagen. Det innebär att den kommunala nämnden både utför inspektioner och fattar beslut om att serveringsställen måste vidta åtgärder eller stänga.

Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer är det viktigt att varje företag gör sina egna bedömningar och vidtar de åtgärder som de anser vara nödvändiga, baserat på bland annat lokalernas utformning, verksamhetens storlek, gästbasen och praktiska överväganden.

Anmäla

Har du som privatperson upplevt mycket trängsel kan du lämna klagomål här.

Ett serveringsställe definieras enligt lagens 2 § som:

 • en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet
 • som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och
 • där möjlighet ges till förtäring på stället.

Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda för att en viss verksamhet ska omfattas av kommunens tillsyn enligt den nya lagen. Som exempel på serveringsställen är bland annat restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Åtgärder i samband med servering

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra (minst 1,5 meter mellan sällskap). En riktlinje för avståndet mellan gäster kan vara att hålla lite mer än en armlängds avstånd till varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. De kan även sitta vid bardisken om avståndet mellan dem är tillräckligt.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva vid en disk eller i kassan så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Bufféservering är tillåten så länge den kan ske utan att trängsel uppstår.
 • Samma regler gäller inne i restaurangen och på eventuell uteservering.

Informationsinsatser

 • Informera personal och gäster om att den som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.
 • Informera personalen på serveringsstället om vad som gäller så att de i sin tur kan informera kunder och säkerställa att de krav som finns efterlevs.
 • Sätt upp information om förhindrande av smitta av covid-19 till personal, gäster och andra besökare.
 • Åtgärder för att minska trängsel och möjliggöra bra hygien.
 • Markera avstånd på golvet för exempelvis köer.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.
 • Erbjuda gäster möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och handsprit.
 • Se till att personal, om det är möjligt, håller avstånd till varandra och regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.
 • Utöka era städrutiner. Var extra noga med toaletter samt kontaktytor som till exempel handtag, knoppar, strömbrytare eller annat.

Övergripande

 • Håll dig uppdaterad och följ råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.
 • Verksamheten ska som ett led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.
 • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Vill du veta mer kan du läsa på SKR:s hemsida.

Kontakt

Ansvarig tillsynsnämnd är vår gemensamma bygg och miljönämnd i Gislaved

Kontaktcenter i Gislaved tar emot frågor, klagomål och synpunkter
Telefon 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.
Under sommaren är det lunchstängt 11.30-12.30. Detta gäller veckorna 26-33.
E-post kommunen@gislaved.se


Publicerad den 1 juli 2020, senast ändrad den 20 juli 2020 av