Utökat besöksförbud på vård- och omsorgsboenden – ett fåtal smittade inom verksamheten

Sedan flera månader tillbaka har vi vad som kallas allmän smittspridning av covid-19 i Tranemo kommun. Vi har nu ett fåtal fall av smittade inom äldreomsorgen. Därför har vi förstärkt besöksförbudet på våra vård- och omsorgsboenden och vidtagit ytterligare ett antal åtgärder.

Äldre kvinnas händer och en mobiltelefon

Under rådande omständigheter utökar vi nu besöksförbudet på samtliga vård- och omsorgsboenden att omfatta även besök utomhus. Utökningen gäller i dagsläget fram till och med 25 juni.

– Vi väntar på leverans av plexiglasskärmar och pergola med trädgårdsgrupp som vi kommer placera i trädgården på våra vård -och omsorgsboenden för att man på ett tryggt vis skall kunna träffa sina anhöriga, säger socialchef Angela Madsen Jonsson.

De smittade brukarna och deras anhöriga är informerade. Samtliga övriga boende på berörd avdelning har också informerats och kommer att provtas. Anhöriga till de boende har fått ett personligt samtal och information av enhetschef på avdelningen eller sjuksköterska. Smittspårning sker enligt vårdhygiens riktlinjer.

– Samtliga boende på berörd avdelning har testas och vi väntar på svar om utökad smitta eller om den är begränsad till de fall vi har, säger Angela Madsen Jonsson.

Provtagning kommer att ske av den personal som de senaste 14 dagarna arbetat på aktuell avdelning. Detta gör vi för att säkerställa att vi inte har smittade men symtomfria personer i berörd personalgrupp.

Sedan en tid tillbaka minimerar vi antalet medarbetare som arbetar hos varje brukare. Ordinarie personal jobbar enbart på sin ordinarie avdelning. Vid varje pass avdelas personal för att enbart arbeta med de äldre som är smittade.

Övrig personal arbetar med de äldre som anses vara smittfria. Samtliga medarbetare använder visir hos alla brukare i omvårdnadsnära arbete, det vill säga inom en (1) meter.

Utöver det har vi förstärkt skyddsutrustningen med bland annat munskydd utifrån kriterier angivna av smittskyddsenheten. Vi följer Socialstyrelsens och vårdhygiens föreskrifter med stor vikt på basala hygienrutiner.

För att de äldre ska kunna hålla kontakt med sina anhöriga hjälper våra medarbetare gärna till med att hantera surfplattor och mobiler för att det ska vara möjligt att genomföra till exempel videosamtal.


Publicerad den 10 juni 2020, senast ändrad den 24 juni 2020 av