Påskpresent och lunch till gymnasieelever har gett ett gott resultat

Den världsomfattande pandemin covid-19 har påverkat oss alla inte minst kommunens näringsliv, det har varit viktigt för kommunen att vidta de åtgärder som varit möjliga för att stödja det lokala näringslivet.

kycklingsallad

Även för kommunens medarbetare har pandemin inneburit en hög arbetsbelastning och gör så fortfarande, än är läget inte över. För att visa uppskattning till alla medarbetare och samtidigt bidra till att gynna det lokala näringslivet delades det vid påsk ut en påskpresent till alla anställda. Sammanställningen visar att gåvan har givit 470 000 kronor till näringslivet. 97 % av alla anställda har nyttjat gåvan. Totalt har 39 olika företag tagit del av dessa pengar. Summan har fördelats med 62 % till detaljhandeln, 30 % till livsmedel, 5 % till tjänstesektorn och 3 % till restaurang/cafébranschen.

I samband med att Tranemo Gymnasieskola började bedriva undervisning på distans tog krisledningsnämnden beslut om att ge möjlighet för eleverna att få köpa sin lunchmat hos någon av de lokala restauranger som finns runt om i kommunen. Totalt har 15 restauranger nyttjats och 9 308 luncher har serverats till eleverna. I snitt har 77 % av eleverna nyttjat erbjudandet.

– Det känns bra att vi har kunnat ge stöd till vårt lokala näringsliv samtidigt som vi har kunnat visa uppskattning till våra medarbetare och dessutom har vi också genom detta initiativ hjälpt våra gymnasieelever i deras situation med distansundervisning, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.


Publicerad den 22 juni 2020, senast ändrad den 22 juni 2020