Här ska laddstolpar för elbilar sättas upp

Just nu sätts laddstolpar för elbilar upp på besöksmål och större kommunala arbetsplatser. I oktober beräknas alla laddare att vara installerade och igång.

Fasaden av Glasets husVid Glasets hus kommer det att finnas laddare för el-bilar.

Följande platser kommer det att finnas laddstolpar på:

 • Länghemskolan
 • Bikupan
 • Hagatorpet
 • Simhallen
 • Limmaredskolan
 • Glasets hus
 • Tranängskolan
 • Förrådet Moavägen
 • Nittorps ishall
 • Dalstorpskolan
 • Centralen/gymnasiet
 • Resurscentrum
 • Gudarpsgården
 • Hjälmå
 • Glimringe
 • Kommunhuset

Under perioden maj till och med september pågår arbetet med att sätta upp laddstolparna. I samband med installationen kommer det att förekomma grävarbeten vid främst parkeringsytor och vi hoppas att du har förståelse för eventuella störningar och avspärrningar.

Det finns ett stort intresse för projektet både från invånare, anställda inom kommun och näringsliv. Eldrivna fordon kommer av allt att döma att vara en viktig del av framtidens transportsystem.

Laddstationer ökar dessutom kommunens attraktivitet i stort och de ställen de placeras på i synnerhet. En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en attraktivare arbetsplats och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål.

Kommunen har via Klimatklivet, Naturvårdsverket, blivit beviljade ett stöd för att sätta upp destinations- och arbetsplatsladdare på strategiska platser runt om i kommunen.


Publicerad den 15 juni 2020, senast ändrad den 15 juni 2020 av