Även personal hos privata utförare får testa sig för covid-19

Medarbetare inom vård och omsorg i Tranemo kommun har sedan slutet av april provtagits för covid-19. Även privata utförare inom vård och omsorg har rätt att få sin personal testad.

kvinna och ett provrör

Målet med provtagningen är att är att hitta friska medarbetare som snabbare kan återgå i arbete när de inte är smittade av covid-19. Det är en trygghet för brukare och patienter att få stöd av ordinarie personal.

– Provtagning erbjuds för att säkerställa att personal med luftvägssymtom inte arbetar om de är covid-19-positiva samt att möjliggöra tidig återgång i tjänst vid förkylningssymtom, förutsatt att man är testad covid-19-negativ.  Allt för att skydda våra brukare från smittan, säger verksamhetschefen Catarihna Petersson.

För tillfället erbjuds provtagning till personal inom hemtjänst, på vård- och omsorgsboende, i hemsjukvård och i funktionshinderverksamhet. Även personal hos privata utförare inom vård och omsorg har rätt att bli testade. De privata utförare som vill genomföra provtagning ska ta kontakt med pär.skoog.

Test görs på medarbetare som visar lindriga luftvägssymtom. Medarbetare och chef kommer överens om att test ska genomföras. Provsvaret lämnas till medarbetaren via sms. Beroende på vad svaret visar kommer medarbetare och chef överens om återgång till arbete eller fortsatt sjukskrivning.

Tranemo kommun ansvarar även för att privata utförare inom vård och omsorg får tillgång till skyddsmaterial som behövs i arbetet med  covid-19. Har ditt företag svårt att få tag i skyddsmaterial? Hör av dig till pär.skoog


Publicerad den 2 juni 2020, senast ändrad den 2 juni 2020 av