Utomhusgymmet i Tranemo flyttas till Hagatorpet

Friluftsområdet runt Hagatorpet har en mycket positiv utveckling tack vare aktiva föreningar. Området är öppet för allmänheten, det finns motionsspår och grillplatsen används flitigt av familjer. Det är ett område där många rör sig och utomhusgymmet blir en bra komplettering till andra motionsformer.

Ett av redskapen i utomhusgymmet

Under hösten 2019 då arbetet med Centralen och Tranemo Park drog igång, monterades utomhusgymmet som var placerat vid sjön nedanför Tranemo Gymnasieskolan ned. Sedan dess har det pågått en utredning om var en bra placering av gymmet kan vara. Det har även kommit in medborgarförslag om att en lämplig placering av gymmet kan vara Hagatorpet.

Målet i utredningen har varit att hitta en plats som är naturlig för träning, friluftsliv och som mötesplats för människor i alla åldrar. Placeringen ska vara lättillgänglig och det bör finnas möjlighet till dusch och omklädning. Området ska vara en trygg plats för gemenskap i hälsans tecken.

Utredningen har kommit fram till att utomhusgymmet ska placeras på Friluftsgården Hagatorpet och ett avtal upprättas med Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård för drift och skötsel av gymmet.


Publicerad den 17 april 2020, senast ändrad den 17 april 2020 av