Säkrare trafikmiljö vid Glasparken

En avsmalnad gata och enkelriktning ska göra trafikmiljön vid Glasparken i Limmared säkrare. Under vecka 17 drar förbättringsarbetet igång.

Lekplats i Limmared

Den nya lekplatsen i Limmared är ett populärt besöksmål. Både stora och små njuter av klätterväggar, parkour-bana och multisportplanen. För att trafikmiljön ska kännas så säker som möjligt för alla besökare kommer Östra järnvägsgatan att smalnas av och enkelriktas mellan Folkets Hus och återvinningsstationen.

Det kommer också att byggas parkeringsplatser utmed Östra järnvägsgatan.

Östra järnvägsgatan kommer att vara avstängd mellan Folkets hus och återvinningscentralen under byggtiden. Allt arbete är beräknat att vara klart under juni månad.

Glasparken invigdes 15 juni 2019 och Tranemo kommuns Medborgarpris samma år gick till Glasparkens utvecklingsgrupp som ligger bakom den storslagna aktivitetsparken.


Publicerad den 17 april 2020, senast ändrad den 17 april 2020 av