Provtagning av medarbetare för covid-19

Just nu pågår flera pilotprojekt inom Sjuhärads kommuner för ”Delregional rutin gällande provtagning av covid-19 i form av egentest av medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg” inom Boråsregionen.

kvinna och ett provrör

Inom kort kommer Tranemo att börja testa medarbetare för covid-19. Testet är frivilligt och varje chef ska komma överens med aktuell medarbetare som ska testas. Målet är att snabbt identifiera alla med lätta sjukdomssymptom som inte är smittade av covid-19 så att de kan återgå till jobbet.

Så här säger verksamhetschef för vård och omsorg, Catarihna Petersson:

– Tranemo är en pilotkommun med Svenljunga. Vi har i uppdrag att testköra rutiner och lösa logistikfrågor för att se om vi kan få en hanterbar lösning för kommunerna att kunna provta viss personal, enligt särskilda kriterier, framöver. Troligtvis sker uppstart under vecka 19.

Rutinen innebär inte att det kommer att genomföras masstestning av all personal inom vård och omsorg för att spåra sjukdom eftersom målet med testningen är att hitta friska medarbetare. Om någon medarbetare konstateras smittad av covid-19 vid testet ska den personen följa Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters råd och regler för smittade personer.

Idag har vi en något förhöjd frånvaro hos personalen som beror på både är egen sjukdom och vård av barn. Alla med lindriga symptom skall vara hemma enligt rekommendationer. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid symtom men lika viktigt är att personalen som är frisk kommer till arbetet.

Genom testet får vi svar på att de inte är smittade med covid-19 och på så vis kan personalen komma tillbaka i tjänst fortare vilket gynnar alla våra brukare och patienter, det ger en känsla av trygghet och kontinuitet att få stöd av ordinarie personal.

Så här genomförs testet

Medarbetare och chef kommer överens om att test ska genomföras. Medarbetare anmäler sig för testning efter att chef har gett okej. Testmaterial körs hem till medarbetare, som identifierar sig med bank-ID i en testportal och därefter genomför testet. Materialet transporteras sedan till en utsedd vårdcentral. Provsvar lämnas till medarbetaren via sms. Medarbetaren får meddela provsvaret till sin chef. Beroende på vad svaret visar kommer medarbetare och chef överens om återgång till arbete eller fortsatt sjukskrivning.

Tranemo kommun redovisar inte resultat av egentest separat utan endast sammanfattande i kommunens ledningsgrupp. Resultatet omhändertas inom verksamheten.


Publicerad den 30 april 2020, senast ändrad den 30 april 2020 av