Företag ger toppbetyg till Tranemo kommun

Företag i Tranemo är allt nöjdare med kommunens service inom områdena bygg, miljö och livsmedel. Det visar undersökningen Insikt 2019 som Sveriges kommuner och regioner har gjort. Tranemo tar ett stort kliv uppåt på den totala rankinglistan, till plats 54 från plats 153 förgående år. Plats 54 är den högsta placering Tranemo har haft under de åtta år som undersökningen har genomförts.

Höghus och TranemosjönFoto: Andreas Natt och Dag

Störst är skillnaden inom området bygg. Årets betyg landar på 77 jämfört med 43 vid förgående mätning.

– Ett resultat som ger kommunen ett tydligt kvitto på det som i mig hittills endast har varit en känsla. Jag tolkar det som att kommunens fokus på bemötande och utvecklad kommunikation med berörda kunder fått genomslag i praktiken, säger Carita Brovall, kommunchef.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen:

– Otroligt glädjande att vår samverkan med Gislaveds kommun har kunnat ge positiva effekter så snabbt. Det här är precis den färdriktning som vi önskar och det här ger energi och kraft för det fortsatta arbetet i vår samverkan

Även inom området livsmedel är resultatet bättre jämfört med tidigare, betyg 85 gentemot 83 vid förra årets mätning.

Enda plumpen i protokollet finns inom miljöområdet. Där dalar betyget från 78 till 50.

Betygsklassificering som Sveriges kommuner och regioner, SKR, använder sig av innebär att betyget 80 eller högre är mycket högt. Betyg 70 till 80, högt. 62 till 69, godkänt. 50 till 61, lågt. 50 eller lägre, mycket lågt. Inom området bygg får Tranemo alltså i princip ett toppbetyg.

Aldrig tidigare Tranemo haft en lika hög placering på den totala rankinglistan som nu. Plats 54 är med kraftig marginal bättre än den nästa bästa placeringen som kom år 2014, plats 127.

Årets Insikts-undersökning av Sveriges kommuner och regioner, SKR, är den åttonde i ordningen.

I Tranemo har totalt 40 svarat lämnats. I mätningen ingår de sex myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs via en enkät som skickas till företagare och privatpersoner som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret 2019. Det är alltså sex myndighetsområden som mäts. De områden som har färre än sju svar redovisas inte. För Tranemos del är det områden brand, mark och servering. Rankinglistan baseras på företagarnas svar.


Publicerad den 23 april 2020, senast ändrad den 25 maj 2020 av

Kontakt