VA-ledningar på Fabriksgatan byts ut

Ledningar i marken.

Arbete med utbyte av VA-ledningar kommer att ske på Fabriksgatan mellan Systembolaget och Bexells väg i Tranemo med start i mitten/slutet av mars.
Det kommer att bli störningar i VA-nätet och i trafiken och vi ber alla att följa och respektera vår skyltning och helst välja en annan väg.
Berörda fastighetsägare kommer att informeras löpande under projektets gång.
 

Publicerad den 5 mars 2020, senast ändrad den 5 mars 2020 av