Tätortsnära skogsgallring i Limmared

Under de närmsta veckorna påbörjas avverkning i och omkring Limmareds samhälle. Före avverkning görs underväxtröjning. Avverkningsområdet är ca: 6-7 ha.

Skördare i skogen

Aktuella områden är

  • Ovanför Kyrkan, kring klockstapeln och Leandersgården samt söderut.
  •  Mellan Furuvägen och Södra vägen samt viss tomtmark runt omkring, ner mot daghemmet.
  • Sofiehöjdsgatan, infarten
  • Mot Fåle

Syftet med åtgärderna är främst skötsel av skogen. Områden aktuella för gallring är märkta med snitsel band. Observera att vi inte avser att avverka några träd inom privat tomtmark även om sådana önskemål finns.

Tanken är att gallra trivial löv- och barrskog. Vi ska ta bort gran, björk, asp och gynna främst äldre tallar, björk och ädellövträd. Vi räknar också med att skota ut större delen av allt ris, området kommer dock inte att bli helt fritt från ris och avverkningsrester.

Vi försöker ta bort kommunens träd med fallrisk (t.ex. rätade och lutande träd) in mot hus och tomter för ökad trygghet för er boende.

Vad kan du som tomtägare göra

För att åtgärderna ska bli så bra som möjligt kan du som är tomtägare hjälpa till genom att:

  • Flytta undan egna saker som av något skäl står uppställda på kommunal mark. Även träd med fågelholkar och dylikt kan i en del fall avverkas eller kapas såsom högstubbar.
  • Märka upp yttergränserna till din tomtmark med käppar eller märkta pinnar.
  • Hör av dig om din uppfattning är att snitselband hamnat alltför nära eller inne på din tomtmark.

Säkerhet

Observera att skogen under arbetets gång är en arbetsplats. Det innebär att du ej får gå nära maskiner i arbete. Arbete kommer att utföras vardagar mellan kl. 07.00-16.00.

Säkerhetsavstånd för en avverkningsmaskin i arbete är 70-90 m, vilket kan göra att vissa träd nära tomtmarken måste lämnas.

Säkerhetsavstånd för en skotare i arbete är 20 m. Säkerhetsavstånd för en motormanuell skogsarbetare är dubbla trädlängden.

Vi ber er respektera säkerhetsföreskrifter och hålla nyfikna och barn borta från områdena under arbetets gång

Karta med utpekade områden iLimmared

 


Publicerad den 19 mars 2020, senast ändrad den 19 mars 2020