Lärstämma med temat: Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan

Måndagen 9 mars var kompetensutvecklingsdag för all pedagogisk personal inom förskola och skola i Tranemo kommun. Huvudnumret under dagen var föreläsningen på temat Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan av Fredrik Zimmerman, forskare i barn- och ungdomsvetenskap vid högskolan i Borås.

Man på en scen.

De senaste åren har Fredrik forskat om varför pojkar som grupp presenterar sämre i skolan än flickor. Han har främst studerat skolor som har skapat vad han kallar en pluggkultur bland pojkar för att se vad de har gjort för att skapa denna kultur som är positiv för både pojkar och flickor.

– Hög vuxentäthet i skolan, jag menar inte bara lärare utan även andra yrkesgrupper, och fokus på studieteknik är två viktiga beståndsdelar i skolorna som har skapat en pluggkultur, säger Fredrik Zimmerman.

Han betonade hur viktigt det är att ändra synen på om man är bra i skolan till att man blir bra i skolan.

– Pojkar tänker ofta att man ska ha talang för att vara bra i skolan. Men när man pratar studieteknik får pojkarna synen som många flickor har – att man istället blir bra i skolan, säger Fredrik.

Fredrik har i sin forskning noterat att i skolor där motsatsen till pluggkultur råder retas de pojkar som studerar. Normerna har en stor betydelse och pojkarnas önskan om att bli omtyckta och att får kompisar styr pojkarna mot en det som Fredrik Zimmerman kallar en antipluggkultur.

Ytterligare en framgångsfaktor som Zimmerman tog upp under sin föreläsning var det som han kallar kontrollfunktion. Det innebär att en lärare varje vecka lägger några minuter på att stämma av med varje elev hur studierna går för eleven. Lärarna uppmärksammas snabbt på om det är något som inte fungerar för eleven och för pojkarna är det extra viktigt då de har svårare än flickor för att ta ansvar för sina studier på egen hand.

Fredrik Zimmerman lyfte även föräldrarnas roll i att få sina barn studiemotiverade.

– En son gör väldigt ofta som sin pappa, läser pappan böcker ökar sannolikheten att även sonen börjar läsa. På samma sätt påverkar pappor sina söners attityder till skolan, det är jätteviktigt att pratar pappor gott om skolan och vikten av utbildning.

Förutom all pedagogisk personal var politikerna i kommunstyrelsen med på föreläsningen och efter Fredrik Zimmermans föredrag genomfördes gruppsamtal i tvärgrupper med deltagare från förskola till vuxenutbildning, samt i en del av grupperna politiker.

– Jag är imponerad över att det fanns så mycket forskning inom området. Det kände jag inte till, säger en av deltagarna i en av grupperna.

Politikern Rose Torkelsson, socialdemokrat och ordförande i lärande utskottet, reflekterade över att bilden som pojkar och flickor mötas av i förskolan, hur pojkar och flickor förväntas vara senare påverkar deras resultat i skolan.

Flera personer sitter runt ett bord.

Efter föreläsningen var det gruppdiskussioner.


Publicerad den 9 mars 2020, senast ändrad den 9 mars 2020 av