Avverkning i och omkring Dalstorp

Under de närmaste veckorna påbörjas avverkning i och omkring Dalstorp. Före avverkning görs underväxtröjning. Arbete kommer att utföras på vardagar mellan klockan 6.00 och 18.00. Totalt kan avverkning på upp till 45 ha runt samhället bli aktuellt.

Skördare i skogen

Aktuella områden

 1. Från ekskogen i norr Växtorp-Ölsremmavägen och skogen kring elljusspåret i Dalstorp ner till Svedbergs.
 2. Inne i Dalstorps samhälle kring macken och i gräns mot bebyggda tomter.
 3. Gallring på obyggd tomtmark som ägs av Tranemo kommun.
 4.  Norr om fotbollsplanen, upp till Hjälmå och fram till skolan i Dalstorp.

Områden som är aktuella för gallring är märkta med snitselband. Tanken är att gallra lövskog, ta bort gran, björk, asp och gynna ek samt hassel. Vi försöker ta bort kommunens träd med fallrisk, till exempel rötade och lutande träd in mot hus och tomter för ökad trygghet för er boende.

Syftet med avverkningen är främst skötsel av skogen. I vissa fall vill tomtägare få bort träden som står nära deras tomt. I andra fall vill kanske någon tomtägare ha kvar vissa träd eller har använt mindre delar av kommunens mark för uppställning av egna saker. Observera att vi inte kommer avverka några träd inom privat tomtmark även om sådana önskemål finns.

För övriga önskemål om egen nedtagning av träd ska en ansökan skickas in till kommunen.

Du som tomtägare får gärna hjälpa till för att underlätta arbetet

 • Flytta gärna undan egna saker som av något skäl står uppställda på kommunal mark. Även träd med fågelholkar och dylikt kan i en del fall avverkas eller kapas såsom högstubbar.
 • Du kan märka upp yttergränserna till din tomtmark med käppar eller märkta pinnar
 • Kontakta oss gärna om din uppfattning är att snitselbank sitter alltför nära eller inne på din tomtmark

Säkerhet

 • Skogen är under arbetets gång en arbetsplats. Det innebär att du ej får gå nära maskiner i arbete.
 • Säkerhetsavstånd för en avverkningsmaskin i arbete är 70-90 meter, vilket kan göra att vissa träd nära tomtmarken måste lämnas.
 • Säkerhet för en skotare i arbete är 20 meter.
 • Säkerhetsavstånd för en motormanuell skogsarbetare är dubbla trädlängden.

Vi ber er respektera säkerhetsföreskrifterna och hålla nyfikna barn borta från områdena under arbetets gång. Tack för er hjälp!


Publicerad den 6 februari 2020, senast ändrad den 6 februari 2020