Lägre tryck i vattenledningarna i Grimsås

Tisdag den 17 december mellan klockan 21.00 och 04.00 finns risk att det blir ett lägre tryck i vattenledningarna i Grimsås, alternativt att inget vatten alls kommer. Anledningen är underhållsarbete av vattenledningen. Ett tips är att du tappar upp vatten i förväg för att försäkra dig om att ha tillgång till vatten även under nattperioden.

Vattenkran och diskho

Anledningen till det försämrade trycket beror på underhåll med metoden luft-/vattenspolning. Då vattenverket har begränsad kapacitet kan det vara så att du upplever sämre tryck än vanligt alternativt att inget vatten kommer alls.

Vattnet kan användas som vanligt men tänk på att inte använda mer vatten än nödvändigt under denna period. Vi har valt att förlägga spolningen under natten för att minimera störningarna så mycket som möjligt.

Vi hoppas att arbetet av vattenledningsnätet inte vållar för stora besvär. Arbetet är nödvändigt för att vi skall kunna leverera ett dricksvatten av högsta kvalitet.

Läs mer om underhållsarbetet

Har du frågor?

Kontakta oss:
Håkan Jakobsson: 0733-69 36 02
Jan-Eric Johansson: 0733-69 36 03


Publicerad den 12 december 2019, senast ändrad den 12 december 2019 av