Samverkansmöte 5 december

Då var det dags för höstens sista samverkansmöte, torsdag 5 december klockan 10.30-12.00 på Gudarpsgården.

Till detta samverkansmöte kommer Lars-Gunnar Karlsson, ekonomichef samt Viktoria Valtersson, ekonom, från servicesektionen på Tranemo kommun till oss.
De kommer att berätta om hur den ekonomiska situationen ser ut för Tranemo kommun och vad den innebär för verksamheterna.

Dessutom får vi ta del av hur ersättningar från staten ser ut när det gäller mottagna nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn.
Vi hoppas och tror att det blir värdefull information för oss alla.


Publicerad den 28 november 2019, senast ändrad den 28 november 2019 av