Läckan är lagad

2019-12-03 kl 12.45

Ishallen i Nittorp

Läckan i kylsystemet är nu åtgärdad och ishallen öppnas för aktivitet igen.

Tranemo kommun tackar för det goda engagemang och den vänlighet som vår personal bemötts av från NIK och lokala entreprenörer som ställt upp, vardag som helg, i den ansträngda tid som varit. Tack!

2019-12-02 kl 16.30

Läget är oförändrat det pågår fortfarande arbete med att få stopp på läckan. Ishallen är under tiden stängd för aktiviteter både idag och imorgon tisdag.

2019-11-30 kl 22.00

Det pågår fortfarande ett arbete med att försöka få stopp på läckan. Under tiden är ishallen helt stäng för aktiviteter. Imorgon söndag är skridskoskolan inställd.

2019-11-30 kl 8.45

Nu på morgonen har kontroll gjorts och det finns fortfarande ett litet läckage, vilket gör att ishallen måste vara stängd under förmiddagen idag lördag när arbete pågår med att laga läckan på nytt.

2019-11-29 kl 15.30

Läckan är nu lagad men ishallen är stängd för aktivitet under fredag kväll. Kontinuerliga kontroller kommer att göras under helgen för att säkerställa att läckan inte återkommer. Vi räknar med att aktiviteterna i hallen kan gå igång som vanligt under lördagen. Följ utvecklingen här på webben och på www.nittorpsik.se

2019-11-29 kl 8.50

En läcka har hittats i kylsystemet och den har lokaliserats till under sittplatsläktaren, alltså påverkas inte isen i nuläget. Men i samband med att arbete pågår med att laga läckan finns det risk att ammoniak sprider sig i hallen, därför är hallen stängd för all aktivitet tills vidare.

Arbete pågår för fullt för att reparera och göra hallen tillgänglig igen.

Berörda lag kontaktas via personal från Nittorps IK och information om läget finns också på nittorpsik.se 

2019-11-26

Kylsystemet som ser till att isen fryser i hallen, fungerar inte som det ska. Kommunen tillsammans med Nittorps IK arbetar aktivt för att försöka lösa problemet. All aktivitet som är inplanerad i ishallen fortsätter som vanligt.


Publicerad den 30 november 2019, senast ändrad den 3 december 2019