Om- och tillbyggnad av Grimsåsskolan

Den tänkta om- och tillbyggnaden av Grimsåsskolan har fått skjutas fram ett antal gånger men nu hoppas vi att bygget kan komma igång. Allmänna utskottet har den 24 oktober 2019 tilldelat Erik Larson Byggnads AB projektet. Under förutsättning att ingen ansökan om överprövning inkommer, kan avtal tecknas från den 5 november och projektet kan då starta i december 2019 eller januari 2020.

Grimsåsskolan i Grimsås

Om- och tillbyggnaden ska resultera i en ny entrébyggnad, rum och andra funktioner ska ha en närhet till varandra för att skapa goda förutsättningar för samarbete. Det kommer också att bli gemensamma utrymmen för bibliotek, musik och konferensrum, med ljudmiljö som är anpassad för verksamheten. Klassrummen blir i varierande storlekar och med grupprum intill. Även utemiljön kommer att göras om och bli en kreativ och naturlig miljö för eleverna, den kommer att erbjuda helt andra möjligheter än vad som finns idag.


Publicerad den 25 oktober 2019, senast ändrad den 25 oktober 2019