Animerade filmer ska öka behörigheten till gymnasiet

Det är tyst och nedsläckt i klassrummet på Tranägskolan. Eleverna i klass 8 röd har hörlurar på sig och följer animerade filmer på sina datorskärmar. En lektion med läromedlet Studie har nyligen dragit igång.

Skolelever tittar på en datorskärm.Det är eleverna i årskurs 7 till 9 på Traängskolan som använder sig av det nya läromedlet.

SO-läraren Robert Runbjörk har delat ut uppgifter till eleverna som den här lektionen ska lära sig mer om religionerna islam och judendom.

Eleven David Nordström tittar koncentrerat på sin skärm.

– Jag tycker det är ansträngande att läsa långa faktatexter, för mig är det enklare att få information på det här sättet, säger han.

Läromedlet Studie omfattar läroplanens centrala innehåll för högstadiet.

I dagsläget finns runt 1 000 animerade lektioner med tal och text på svenska, arabiska, engelska, dari, tigrinska och somaliska. Successivt översätts filmerna även till thailändska, finska, spanska, tyska och franska. Varje vecka tillkommer sex nya filmer.

– Jag ser att det finns ett något begränsat utbud filmer i ämnet religion jämfört med matematik, svenska och engelska, säger lärare Robert Runbjörk.

Robert använder filmerna och det efterföljande quizet för att lyfta viktiga delar i undervisningen.

– Jag får direkt återkoppling efter lektionen där jag ser hur många som har sett filmerna och vad eleverna har svarat på frågorna, säger Robert.

Skolan har tillgång till filmerna genom att Tranemo kommun har anslutit sig till Språkprojektet som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla individanpassade läromedel.

Språkprojektet vänder sig huvudsakligen till årskurs 7-9 på skolor med stor andel nyanlända elever. Tanken är att skolorna med hjälp av Studis material ska öka andelen elever som har behörighet till gymnasiet. Men alla lärare i kommunens skolor har tillgång till Studi och alla elever från årskurs 4 och upp till gymnasiet och komvux. Därför är det i dag fler svensktalande än nyanlända elever som använder läromedlet.

Filmerna går att se när och var som helst och Robert Runbjörk berättar att han ofta använder sig av läromedlet när eleverna har tid avsatt för självstudier.

– Då kan jag se att de verkligen har ägnat sig åt skolarbete under den perioden, säger han.

Robert Runbjörk är SO-lärare på Tranängskolan.


Publicerad den 24 oktober 2019, senast ändrad den 26 oktober 2019