”Eldsjälar” får äta middag med landshövdingen

Caj Larsson och Ingela Karlsson får äta middag med landshövding Anders Danielsson när han bjuder in ”vardagshjältar” till länsmiddag.

Caj Larsson och Ingela KarlssonCaj Larsson och Ingela Karlsson

Den 1 oktober kommer Caj Larsson och Ingela Karlsson att bli uppvaktade med en middag tillsammans med landshövdingen.
– Det kom ett så fint brev i postlådan, det är inte ofta man får det nu för tiden, säger Caj Larsson.
– Jag blev rörd när jag läste inbjudan, fortsätter Ingela Karlsson.
– Det känns väldigt hedrande och det här vill jag dela med alla andra som arbetar ideellt, vi är många där ute i samhället som gör värdefulla saker, säger Caj.

Två personer från varje kommun bjuds in och det är kommunfullmäktiges ordförande som föreslår dessa personer. Det ska vara personer som har gjort betydande insatser inom olika områden lokalt eller för länet i stort. Särskilt uppmärksammas ”vardagshjältar” som gör förtjänstfulla insatser inom ideella verksamheter.

Caj har blivit nominerad främst för sitt stora samhällsengagemang, bland annat har han varit initiativtagare och är starkt drivande i arbetet med att iordningställa och underhålla vandringsleden runt Tranemosjön och dess badplats.

-De som inte arbetar ideellt missar den glädje man känner när man har gjort något bra för någon annan, säger Caj som även om han har fyllt 93 år fortsätter att vara aktiv.

Det engagemang för människors rätt och möjlighet att få vara med och påverka sitt samhälle på ett demokratiskt sätt, är en del av motiveringen till att Ingela är en av kommunens ”vardagshjältar”. Hon brinner för att få människor att mötas oberoende av tro eller annan tillhörighet och hon verkar alltid utifrån den enskilda människan.

-Jag får detta i samverkan med andra, det är inget jag gör ensam, säger Ingela. -Det är ett gott klimat i vår kommun, alla vill hjälpa till och vi är måna om varandra, fortsätter hon.

Både Caj och Ingela är ödmjuka och vill hela tiden lyfta fram alla ideellt arbetande och engagerade människor som finns i vår kommun, vi är många som gör ett fantastiskt arbete.

-Det går inte att vara vardagshjälte ensam, det är man gemensamt, säger Ingela.


Publicerad den 25 september 2019, senast ändrad den 25 september 2019