Om- och tillbyggnad av Grimsåsskolan dröjer

Grimsåsskolan ska under 2019 genomgå en omfattande om- och tillbyggnation. Arbetet har blivit fördröjt och nu kommer projektet att flyttas fram ytterligare några månader. Anledningen är att den upphandling av byggentreprenaden som har pågått under våren har blivit överprövad och med anledning av förvaltningsrättens beslut kommer kommunen efter beslut i allmänna utskottet den 29 augusti 2019 att avbryta upphandlingen och påbörja en ny upphandling.

Grimsåsskolan i Grimsås

Hur länge det dröjer innan arbetet kan komma igång är i dagsläget svårt att säga men vi vet att en upphandling normalt sett, under förutsättning att ingen överklagan inkommer, tar ca 2 månader och därefter tillkommer viss projekteringstid för upphandlad entreprenör. Vi beräknar därför att den beslutade och planerade om- och tillbyggnationen kommer att starta i anslutning till årsskiftet.


Publicerad den 31 augusti 2019, senast ändrad den 6 september 2019 av