Enkät om trygghet – ditt svar behövs

Ett bra underlag hjälper oss att använda resurserna på rätt sätt. Därför önskar vi ditt svar på en enkät kring trygghet.

PolisbilarPolisbilar

Medborgarlöftet från Polisen är att arbeta med trygghet och detta gör de gemensamt med oss i Tranemo kommun. Enkäten används i hela lokalpolisområde Borås, som vi tillhör, och är ett verktyg för att mäta upplevd trygghet i kommunen.

Enkäten kommer att finnas här på webbplatsen fram till den 14 juni. Resultatet redovisas i höst.

Polisen tillsammans med oss tackar på förhand för din medverkan.

Länk till enkäten


Publicerad den 4 juni 2019, senast ändrad den 23 maj 2019 av