Positivt trendbrott i företagsklimatet

Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning Företagsklimat visar ett trendbrott för Tranemo kommun när det gäller företagarnas syn på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet.

DiagramKvalitet och utveckling

Det är ett trendbrott på nästan samtliga frågor. Tjänstepersoners attityder till företagande har fått positivare resultat än de senaste tre åren. Företagen anser också att information och dialog har blivit bättre.

Frågor som rör myndighetsutövning fortsätter ha en positiv utveckling medan tillämpning av lagar och regler har en nedgång. Vår nya samverkanskommun i bygg- och miljöfrågor, Gislaveds kommun, har en fortsatt positiv utveckling som förväntas avspeglas i Tranemo när samverkan etableras ytterligare.

Satsningar syns i resultatet

Under 2018 gjordes satsningar i form av att anställa en näringslivskoordinator samtidigt som en näringslivspolicy togs fram tillsammans med näringslivet.

Utöver dessa satsningar genomfördes SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) utbildning Förenkla Helt Enkelt. Målet med utbildningen var att utveckla kommunens kontakter med näringslivet. Kopplat till utbildningen togs en handlingsplan fram som till en början hade 155 åtgärdsförslag. Dessa fördes samman och paketerades till sammanlagt 10 stycken åtgärder.

Några exempel på aktiviteter som genomförts för att förbättra företagsklimatet är att vi förenklat för företagen genom företagslots, vilket innebär att de ska få en väg in till kommunen. Vi har också arbetat med vår hemsida mot företagen och utökat företagsbesöken med både tjänstepersoner och politiker. Hela kommunstyrelsen har också vid olika tillfällen också varit på företagsbesök.

Samverkan med Gislaveds kommun när det gäller bygg- och miljöfrågor är troligtvis också en del av trendbrottet då myndighetsutövning och kundbemötande är av stort vikt för näringslivet.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen:

Det är glädjande att se ett trendbrott. Vi har en tydlig politisk målsättning samtidigt som vi befinner oss i ett förändringsarbete. Vi har påbörjat en utvecklingsresa för att skapa rätt förutsättningar för samverkan och för ett bra näringslivsklimat. Jag ser ljust på framtiden för Tranemo kommun.


Publicerad den 23 maj 2019, senast ändrad den 23 maj 2019 av