Nytt avtal för förnybar elkraft

Tranemo kommun har tillsammans med 14 andra myndigheter genomfört en upphandling om förnybar elkraft.

Blad, löv, jordklot, handBlad, löv, jordklot, hand

Tranemo kommun har redan idag förnybar elkraft och ser det som en viktig del för en hållbar utveckling. I upphandlingen som genomförts kommer all elkraft från förnybara energikällor. Det innebär att elkraften produceras från vattenkraft, vindkraft, biomassa, solenergi och/eller geotermiska källor.

Det nya upphandlade avtalet börjar gälla från och med januari 2020.


Publicerad den 23 maj 2019, senast ändrad den 17 maj 2019 av