Dialogträffar där politiker möter kommunens föreningsliv

Politikerna i Tranemo kommun vill föra dialog med föreningarna i kommunen. Träffarna genomförs 2019 på 5 olika orter i kommunen och då bjuds samtliga föreningar in som finns i det närområdet. Alla föreningar är välkomna att delta.

Frågor som tas upp vid dialogträffar med föreningarna

Igår den 6 maj hölls den tredje träffen för året och denna gång på Glasets Hus i Limmared. Till denna träff var föreningarna i Limmared, Nittorp och Hulared inbjudna.

Under kvällen genomförs rundabordsdiskussioner utifrån fyra olika frågeställningar som fungerar som en start på dialogen. – Träffarna är mycket uppskattade och en mängd förslag, åsikter och synpunkter kommer fram, vissa delar försöker vi åtgärda skyndsamt andra kan ta lite längre tid, säger Annika Loman, fritidschef.

De politiker som deltar i dialogen är kommunstyrelsens presidie, det vill säga Tony Hansen, Lennart Haglund och Eva-Karin Haglund. Även kommunchef Carita Brovall och tjänstemän från Samhällsutvecklingssektionen deltar på träffarna.

Nästa dialogträff är den 9 september i Tranemo och där bjuds föreningar från Tranemo, Uddebo och Mossebo in. Välkomna då!


Publicerad den 7 maj 2019, senast ändrad den 7 maj 2019